Brede school Asperen

Brede school Aspren 01
Brede school Aspren 01
Brede school Aspren 02
Brede school Aspren 03
Download dit project als PDF
  • Bouwkostenmanagement
  • Realisatie management
  • Bouwmanagement

De gemeente Lingewaal heeft een uitvoeringsagenda opgesteld met als titel 'Manifest van Lingewaal 2015 - 2022'. Het Manifest beschrijft de visie van de gemeente op de leefbaarheid van de kernen en de gemeente in het algemeen. Kenmerken van het Manifest zijn:

  • samenwerken aan leefbaarheid
  • een vitaal en leefbaar Lingewaal
  • clusteren van basisvoorzieningen in kernen van de gemeente
  • stimuleren van samenwerken en efficiŽnt ruimtegebruik
  • versterking van verschillende instellingen door deze samen te brengen op ťťn locatie

Naar aanleiding van het Manifest zijn verschillende projecten gedefinieerd, waaronder de realisatie van een brede school in de kern Asperen. In 2016 is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van deze brede school. In december 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkeling en realisatie. In de brede school in Asperen worden twee basisscholen gevestigd, OBS De Zandheuvel en CBS De Open Poort, en een peuterspeelgroep en bso van SKCN. De nieuwe huisvesting is gepland op de locatie waar nu CBS De Open Poort is gevestigd.

bbn is door de gemeente Lingewaal ingeschakeld om het gehele proces vanaf definitiefase tot en met de realisatiefase te begeleiden. Voor de ontwikkeling van de brede school is gekozen voor een Design & Build-proces. Dit maakt voor de gebruikers het opstellen van het Programma van Eisen een extra belangrijk traject. Dit is voor hun het moment om de eisen en wensen te benoemen. Samen met de gebruikers zijn workshops gehouden om de eisen en wensen verder te definiŽren. Voor dit project hebben wij het Programma van Eisen inclusief de budgettering opgesteld. Daarnaast hebben we de nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure begeleid en de bijbehorende documenten verzorgd. Het contract met aannemer is op 7 november 2017 ondertekend. Vervolgens in de ontwerp- en realisatiefase voeren wij het projectmanagement, bouwkostenmanagement en kwaliteitstoezicht uit.

Facts and Figures
Opdrachtgever: Gemeente Lingewaal
Gebruiker: OBS De Zandheuvel, CBS De Open Poort en SKCN
Architect: + beeld: Van Hoogevest Architecten
Constructeur: Aannemer: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen
Omvang: 1.889 m2