Huis van de Stad Rijswijk

Huis van de stad3
Huis van de stad3
Huis van de stad1
Huis van de stad2
Huis van de stad4

Na een leegstand van circa 15 jaar, wordt het voormalige stadhuis van de gemeente Rijswijk gerenoveerd. Het beeldbepalende gebouw uit de jaren 60, gelegen aan de Generaal Spoorlaan, is tot 2003 in gebruik geweest als gemeentehuis. Daarna is de gemeente verhuisd naar het Boogaardplein. Het gebouw aan de Generaal Spoorlaan zou worden gesloopt en op de locatie zouden door een projectontwikkelaar o.a. een aantal woontorens worden gerealiseerd. Door de economische crisis is dit project niet tot ontwikkeling gekomen.

Het gebouw bleef in eigendom van de gemeente en werd deels gevuld door een leegstandsbeheerder. Voor de gemeente bleef het gebouw een financiŽle last. Het huidige college van B&W had daarom in het collegeprogramma opgenomen onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het gebouw, waarbij de ambitie was om een 'Huis van de Stad' te realiseren: een combinatie van gemeente en belangrijke maatschappelijke functies in ťťn gebouw, waardoor het gebouw een sterke betekenis en uitstraling krijgt voor alle inwoners van de gemeente. In 2015 heeft bbn een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarin de functionele, ruimtelijke en technische kwaliteit en de financiŽle haalbaarheid zijn onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat het haalbaar was om het gebouw aan de Generaal Spoorlaan te ontwikkelen tot een Huis van de Stad. Op basis van dit onderzoek heeft de gemeenteraad ingestemd met het opstarten van de ontwerpfase.

Inmiddels is de fase Voorontwerp doorlopen en heeft de gemeenteraad ook het Definitief Ontwerp vastgesteld. In het ontwerp zijn de bibliotheek en kunsteducatiecentrum Trias ondergebracht op de onderste verdiepingen. Ook Welzijn Rijswijk zal activiteiten organiseren in het gebouw. Ook is er een openbaar cafť aanwezig met een terras dat uitziet over het landschap. De gemeente zal op de bovenste verdiepingen worden gehuisvest. De bestaande patio van het gebouw wordt omgetoverd tot een atrium met een burgerplein, waar de publieksbalies van de gemeente worden geplaatst. Een grote tribunetrap slaat een brug met het souterrain. De raadszaal krijgt een dubbelfunctie als theaterzaal voor Trias. Bij de programmering van het Huis van de Stad wordt samenwerking gezocht met de naastgelegen schouwburg. In de ontwerpfase heeft bbn het projectmanagement en bouwkostenmanagement verzorgd. De komende periode zal de aanvraag van de omgevingsvergunning worden voorbereid en zal het bestek worden opgesteld. Aan het einde van 2020 zullen de bibliotheek, Trias en Welzijn hun intrek nemen in het gebouw. De gemeente volgt in 2023.†††

Bekijk hier de tour door Huis van de Stad.

Facts and Figures
Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk
Architect: + beelden: Inbo
Omvang: 12.480 m2
Omschrijving: muziekschool, bibliotheek, welzijnsvoorzieningen en horeca