MFA Nibbixwoud Medemblik

Nibbix1
Nibbix1
Nibbix4
Nibbix2
Nibbix3

De bestaande voorzieningen in Nibbixwoud waren verouderd, te klein en lagen versnipperd in het dorp. De gemeente had behoefte aan een nieuwe accommodatie; een plek om te ontmoeten, te sporten, te rouwen en te trouwen. Gemeente Medemblik heeft daarom bbn adviseurs gevraagd een nieuw, multifunctioneel centrum te
realiseren voor sport en ontmoeting.


Het complex bestaat uit twee voetbalvelden (eenmaal kunstgras en eenmaal natuurgras), een handbalveld en een parkeerplaats waar tevens de jaarlijkse kermis een plek heeft. In het gebouw bevinden zich de volgende functies:

  • Een sporthal
  • Kleedvoorzieningen voor de velden
  • Een commercieel uitgebaat grand-café, tevens gebruikt als kantine voor de verenigingen
  • Een multifunctionele zaal voor maatschappelijke activiteiten en vrije verhuur
  • Verenigingsruimten voor de voetbalvereniging


Projectplan
Om te komen tot een multifunctioneel gebouw waar een grote hoeveelheid verschillende gebruikers gehuisvest zijn, heeft bbn adviseurs een projectplan opgesteld. De gebruikers hadden hierin vergaande inspraak en verantwoordelijkheden, binnen vooraf door de gemeente gestelde kaders.
Het gebouw, de velden en de openbare ruimte vielen onder de verantwoordelijkheid van bbn adviseurs. In samenwerking met de gebruikers hebben wij het programma van eisen opgesteld en deze onderbouwd met kostenramingen. Vervolgens is het project verder uitgewerkt in een traditioneel proces, om de gebruikers een zo groot mogelijke invloed te laten hebben. Het ontwerp is opgesteld door BBHD architecten uit Alkmaar.
De realisatie is aanbesteed in twee percelen:
één voor het gebouw en één voor de velden en buitenruimte. Bbn adviseurs heeft voor beide percelen de aanbestedingsdocumenten opgesteld en de aanbesteding georganiseerd. Daarnaast hebben wij de uitvoeringsbegeleiding gedaan en zijn wij betrokken geweest bij de vormgeving van de huurcontracten.
Deze multifunctionele accommodatie vraagt veel van de gebruikers, zowel in de ontwerpfase als daarna in het gezamenlijk beheer. Daarom is voor de exploitatie van de accommodatie een stichting opgericht, die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het gebouw en de horeca. De stichting huurt het complex van de gemeente Medemblik en verhuurt het vervolgens aan de verschillende gebruikers, waaronder ook de commerciële uitbater van het grand-café.


Duurzaamheidsonderzoek
Naast deze bijzondere beheervorm is via een duurzaamheidsonderzoek in de ontwerpfase gezocht naar andere innovatieve en duurzame maatregelen. Op basis van een levensduuranalyse bleek dat LED-verlichting in de sporthal en rondom de sportvelden een energiezuinige investering is die zichzelf terugverdient.

Facts and Figures
Opdrachtgever: Gemeente Medemblik
Architect: BBHD Architecten