Rg gebouw Erasmus MC Rotterdam

Erasmus
Erasmus
20150227-6211 A4
Erasmus maart

Het hoofdgebouw van het Erasmus MC is na ruim 50 jaar behoorlijk verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse voorschriften en regelgeving. Het academisch ziekenhuis is echter een facilitaire voorziening waarin technologische vooruitgang een grote rol speelt. Vandaar dat is besloten tot nieuwbouw.

In 2013 is besloten om het Thoraxcentrum (cardiologie en longziekten) in te passen in de nieuwbouw. Om dit mogelijk te maken was het nodig de reeds in uitvoering zijnde nieuwbouw aan te passen en een aanbouw te realiseren aan het Burgemeester ’s Jacobsplein. Bij de realisatie van deze aanbouw, het zogenaamde Rg gebouw, is bbn adviseurs betrokken als intern projectleider en als projectleider realisatie. Ten opzichte van het gebouw dat reeds wordt gerealiseerd, ligt de gevel iets terug. Daarnaast is er een translucente gevel toegepast bij het atrium tussen de nieuwbouw en Rg. Hiermee wordt massaliteit in het gevelbeeld voorkomen en Rg als een aparte eenheid ervaren. In de kelder van Rg wordt een Pharmafilter opgenomen. Hier wordt het afvalwater van het Erasmus MC gefilterd om de medicinale reststoffen te verwijderen voordat het op het riool wordt geloosd. Dit Pharmafilter is uniek in Nederland vanwege de volledige integratie in het gebouw. Op de begane grond is een toegang voor het personeel, inclusief omkleedvoorzieningen, alsmede een ambulancehal voor de hoger gelegen behandelruimtes en verpleegafdelingen. Om de realisatie van Rg mogelijk te maken zijn er meerdere gebouwen op het terrein gesloopt en terreinleidingen verplaatst of verwijderd. Daarbij was ook sprake van asbestsanering en bodemsanering. Daarnaast is rekening gehouden met vervaltijden van (medisch) nucleaire reststoffen in het gebouw. Bij een dergelijk project hebben onze projectleiders niet alleen te maken met de technische uitdagingen, maar ook met de uitdagingen om wensen en eisen van personeel en patiënten in de planvorming en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mee te nemen en in te passen. Met recht een project waar de projectmanagers van bbn een flinke uitdaging aan hebben.

Facts and Figures
Opdrachtgever: Erasmus MC
Omvang: 18.000 m2