Woon-/zorgcomplex Terneuzen

80020243
80020243
Amberboom-1

Betreft de nieuwbouw van een appartementencomplex voor mensen met een verstandelijke beperking. In het complex wonen 26 cliënten van Tragel Zorg die voor de nieuwbouw in groepsverband woonden in een GVT-locatie.

In plaats van groepswoningen hebben zij in dit nieuwe complex allemaal een eigen appartement. In totaal zijn er 30 appartementen gebouwd, waarvan 4 zijn ingericht als huiskamer/ontmoetingsruimte en een wijkservicecentrum. Ook de cliënten met een hogere leeftijd kunnen in het gebouw blijven wonen, om de vermindering van zelfstandigheid en zelfredzaamheid op te kunnen vangen.

Een multifunctioneel gebouw

Onder begeleiding van bbn-BOB Advies is in gezamenlijkheid een bouwprogramma tot stand gekomen. Hierin is een multifunctioneel gebouw uitgewerkt, met ruimte voor op termijn veranderende wensen en eisen, wat resulteert in een voor de woningcorporatie Clavis courant appartementscomplex, waarin Tragel Zorg haar zorgverlening kan uitvoeren en later ook voor een andere doelgroep gebruikt kan worden, bijvoorbeeld senioren. Hierbij wordt meteen ook voorgesorteerd op het scheiden van wonen en zorg.

bbn-BOB Advies heeft zowel eigenaar als verhuurder begeleid bij de totstandkoming van het vernieuwde woon-/zorgcomplex.

Facts and Figures
Opdrachtgever: Tragel Zorg
Architect: VGarchitecten