• Valley Amsterdam
  • Nieuwbouw Onderzoeksgebouw VU
  • Nido Utrecht
Bekijk al onze projecten

Algemene voorwaarden

Op onze opdrachten is van toepassing: ‘De nieuwe Regeling: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR. Geschillen voortvloeiend uit deze opdracht worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de bouw. 

DNR 2005
DNR 2011