• Nationaal Tennis Centrum Amstelveen
  • Pilot afvalinzameling hoogbouw Amersfoort
  • Kostprijsdekkende huur en vastgoedexploitaties Uithoorn
Bekijk al onze projecten

Corporatie

U wilt een vastgoedportefeuille waarmee u uw doelgroepen optimaal bedient. Betaalbaarheid voor uw huurders en duurzaamheid staan voorop.

Wij begeleiden bij het ontwikkelen van de vastgoedstrategie. Een strategie waarmee u voldoet aan de Woningwet, de volkshuisvestelijke opgave van uw gemeente, uw eigen ambities en financiële reikwijdte. We doen dat op basis van een scherpe beoordeling van de actuele portefeuille.

Wij helpen u met het benutten van de kansen in de huidige portefeuille. Door slim te verduurzamen, opnieuw te ontwikkelen en nieuw te bouwen.

U kunt bij ons terecht voor advies en management op het gebied van strategisch voorraadbeheer, kostenmanagement, aanbestedingen en onderhoud. Ketensamenwerking en andere innovatieve partnerschappen zijn voor ons bekend terrein.


Informatie op maat:
Verduurzamen en renoveren, Ketensamenwerking, Onderhoudsplanning, Audit service- en mutatieonderhoud

bbn adviseert: