EPC-norm woningbouw naar 0,6

Met de aanscherping van de EPC voor woningen van 0,8 naar 0,6 per 1 januari 2011 wordt een nieuwe stap gezet naar de ambitie van energieneutraliteit in 2020.

In 2015 wordt een tussenstap gemaakt naar een EPC van 0,4. De tabel hiernaast geeft de ontwikkeling van de EPC van 1995 tot 2020 weer.

Meerkosten EPC-verlaging

Afhankelijk van de beoogde ambitie zijn er voldoende maatregelen om een geschikt pakket samen te stellen waarmee wordt voldaan aan de nieuwe EPC. Een ambitieus pakket, met innovatieve maatregelen, gericht op energieopwekking waardoor afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verdwijnt. Of een traditioneel pakket, waarbij voor een beperkt aanvullend budget de focus ligt op een hoger rendement en energiebesparing. Beide voldoen, het verschil zit in het benodigde budget: van circa € 1.000,-- tot een veelvoud hiervan.

Wat is het effect van de meerinvestering?

Wat zijn de meerkosten van onze hoge EPC-ambitie? Verdient het zich wel terug? Gaan mijn onderhoudskosten omhoog? Wat is het effect van de meerinvestering in duurzame maatregelen op de woonlasten van mijn huurders? bbn adviseurs is specialist in het definiëren en concretiseren van uw duurzame ambities. Graag maken we voor u inzichtelijk wat de financiële effecten van uw keuzes op korte en lange termijn zijn.