Centrumplan De Waluwe Zaltbommel

Ck GBO-Centrumplan de Waluwe Zaltbommel01
Ck GBO-Centrumplan de Waluwe Zaltbommel01
Ck GBO-Centrumplan de Waluwe Zaltbommel02
Ck GBO-Centrumplan de Waluwe Zaltbommel03
Download dit project als PDF
  • Gebiedsontwikkeling
De gemeente Zaltbommel werkt aan de ontwikkeling van de tweede fase van nieuwbouwwijk de Waluwe ten zuiden van de bestaande kern. Aan bbn adviseurs is gevraagd de gebiedsontwikkeling voor het centrumplan te organiseren.

Het programma voor het centrumgebied bestaat uit 3500 m winkeloppervlak, 75 appartementen met een gebouwde parkeervoorziening en een brede school voor een tweetal basisscholen, kinderopvang, gehandicapte kinderopvang en de peuterspeelzaal. Grote druk in de planning staat op de realisatie van de brede school die uit haar huidige locatie is gegroeid en in circa 2,5 jaar in de nieuwbouw wil trekken.

Met het opstellen van een Plan van Aanpak en de planning zijn de contouren van de opgave geschetst. Vervolgens zijn op basis van het masterplan een programma en een grondexploitatie opgesteld. Vanuit de gemeente is er de voorkeur aan gegeven om het centrumgebied in samenwerking met woningbouwvereniging Woonlinie te ontwikkelen. Cruciaal in het proces is het vastleggen van de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen in de verschillende fases. Het project bestaat uit: winkels, appartementen met gebouwde parkeervoorziening, brede school, kinderopvang, gehandicapte kinderopvang en peuterspeelzaal.

bbn adviseurs zet haar kennis en ervaring in om een samenhangende gebieds- en gebouwontwikkeling te realiseren.
Facts and Figures
Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel
Architect: Bureau Bos (brede school), Dhondt stedenbouw en architectuur (winkel en ppartementencomplex), Bert Huls (openbare ruimte)
Stedenbouwkundige: Urban Jazz