Huurbeleid gemeente Lansingerland

Lansingerland
Lansingerland
BAG woonplaatsen - Gemeente Lansingerland

Vastgoedportefeuille
De gemeente Lansingerland werkt aan een optimalisatieslag van haar vastgoedportefeuille. De huidige huurtarieven van maatschappelijk vastgoed zijn historisch gegroeid, waarbij in het verleden ook sprake was van verwevenheid met subsidies. De gemeente streeft er naar om voor alle partijen de huur op een eenduidige manier vast te stellen.

Huurprijssystematiek
De gemeente verkent is mede in het licht van de Wet Markt en Overheid op zoek naar de juiste huurprijssystematiek. De methodiek van kostprijsdekkende huur leidt volgens de gemeente soms tot zeer hoge huren. In dat kader wil de gemeente nu min of meer marktconforme huurtarieven bepalen voor haar vastgoed. In opdracht van de gemeente heeft bbn adviseurs een advies opgesteld over het huurbeleid en de huurtarieven van de sociaal-culturele panden in de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Doelgroep huur
Omdat van een echte markt geen sprake is heeft bbn adviseurs de term doelgroep huur geļntroduceerd. Een doelgroep huur betekent het hanteren van dezelfde huren voor vergelijkbare doelgroepen. De huur is dan niet direct gekoppeld aan een object, maar gekoppeld aan een doelgroep, dus aan de activiteit of aan het type gebruiker. De doelgroep huur staat daarmee los van de leeftijd en kwaliteit van een pand, maar heeft ook geen relatie met de bezetting van een specifiek pand.

Vastgoedeigenaar en/of vastgoedexploitant
In het opgestelde advies over de huurtarieven is onderscheid gemaakt in het huurbeleid als vastgoedeigenaar en huurbeleid als vastgoedexploitant. Van verhuur als vastgoedeigenaar is sprake bij permanente verhuur van een heel pand. Van verhuur als vastgoedexploitant is sprake bij incidentele of structurele verhuur van ruimtes in een pand. In de huurtarieven als vastgoedexploitant moet rekening worden gehouden met de algemene ruimtes, de bezettingsgraad en de servicekosten.

Facts and Figures
Opdrachtgever: Gemeente Langsingerland
Omvang: 7.000 m2
Omschrijving: Huurbeleid en huurtarieven maatschappelijk vastgoed