Gratis masterclass:
'Conditiegestuurd onderhoudsmanagement volgens NEN 2767'

In deze masterclass laten we u zien hoe u onderhoudsbudgetten op een verstandige manier bepalen en toedelen middels de gestandaardiseerde conditiemeting NEN 2767.

Zo levert NEN 2767 een uniform en objectief beeld van de kwaliteit en technische staat én onderhoudsconditie van het gebouw; van schaal 1 (nieuwstaat) tot schaal 6 (zeer slecht, slooprijp). Dit maakt strategische beslissingen voor uw gebouw mogelijk en vormt een basis voor een meerjarenonderhoudsplan (mjop), het technisch beheer en stelt u zo in staat om strategische beslissingen te nemen.

Direct inschrijven   Bij u op locatie volgen


In deze masterclass gaan we in op:

  • De werking van NEN 2767
  • Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (mjop)
  • Het sturen op de onderhoudsconditie bij het opstellen van de mjop
  • Het verwerken van duurzaamheid in de onderhoudsplanning
  • Het berekenen van de onderhoudsdotatie


Masterclass op locatie:

U kunt zelf, in overleg, de datum en locatie hiervoor bepalen. De inhoud van de masterclass wordt door onze docenten voorbereid in nauw overleg met een of meer medewerkers van uw organisatie. Tijdens de training in uw kantoor zullen de docenten inleidingen over het onderwerp verzorgen. De docenten zijn erkende specialisten op hun terrein. Wanneer dat mogelijk is wordt een praktijkcase uit uw eigen organisatie behandeld. Uw deelnemers krijgen praktijkoefeningen en er is veel gelegenheid voor onderlinge interactie. In overleg met u kan het aantal deelnemers worden bepaald.


Meer informatie

Voor nadere informatie over deze en andere trainingen kunt u contact opnemen met Jos Brouwer, 088 - 226 7449.