Gratis Masterclass 'De zichtbaar professionele vastgoedorganisatie'


U bent verantwoordelijk voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille. De raad verwacht overzicht en visie van u. Hoe gaat de gemeente met het vastgoed om? Vanuit welke visie handelt u in concrete situaties. Kunt u verantwoording afleggen over de kengetallen binnen uw vastgoedportefeuille en over de richting waarin de kengetallen zich in de komende jaren gaan bewegen?


Deze masterclass gaat over portefeuillesturing en integraal vastgoedbeleid. Wij gaan met u in op de volgende vragen:

 • Wat zijn de relevante kengetallen van elk gebouw? 
 • En wat zijn de belangrijkste KPI's? 
 • Op welke manier stellen we samenhangende gebouwenclusters samen? 
 • Wat bepaalt het toekomstperspectief van elk gebouw? 
 • Wanneer verkopen of juist in portefeuille houden? 
 • Hoe verdelen we de rollen binnen onze vastgoedorganisatie?

In deze masterclass geven we u een introductie van strategisch portefeuillemanagement. Al snel gaan we, vertaald naar uw specifieke situatie, met elkaar aan de slag. U krijgt concrete tips om professioneler met de vastgoedportefeuille om te gaan en handvatten om de nieuwe raad vast te laten stellen hoe u als gemeente met het vastgoed om zult gaan.

Leerpunten van deze masterclass:

 • Alle relevante KPI’s van een gebouw;
 • Rollen bepalen voor een optimale vastgoedsturing; 
 • Het presenteren van een strategisch portefeuilleplan;
 • Hoe organiseer ik een effectieve documentenstroom; 
 • De opzet van de gemeentelijke vastgoednota.

Interesse?
Neem contact op met Ronald Wolvekamp