Gratis masterclass:
'Een verzorgingshuis transformeren, hoe doe ik dat?

Het is een enorme uitdaging voor u als zorginstelling: het bestaande vastgoed rendabel maken nu er geen AWBZ-cliënten meer instromen.

De vraag is er: veel ouderen willen graag in een beschutte, gezellige omgeving wonen waarbij zorg op afroep beschikbaar is. Zonder vergoeding uit de AWBZ moeten klanten dat nu zelf gaan betalen. Hoe biedt u het juiste aanbod bij de vraag?

Kansen en bedreigingen voor een gezonde exploitatie

In de masterclass behandelen we alle kansen en bedreigingen voor een gezonde exploitatie van uw verzorgingshuis nieuwe stijl. Enerzijds kijken we naar het gebouw en de mogelijkheden, maar vooral kijken we naar de klant: wie is dat, wat kan hij/zij betalen en wat blijft er over voor service en dienstverlening. Ook de praktische kant van het verhuren komt aan bod. Voorafgaand aan de masterclass inventariseren we op welke onderwerpen de nadruk moet liggen.

DIRECT INSCHRIJVEN    BIJ U OP LOCATIE VOLGEN

Deze masterclass is kosteloos


In deze masterclass gaan we in op:

 • Geschiedenis en toekomst van de AWBZ/WLZ; ontwikkeling demografie
 • Strategische keuzes mbt uw huisvesting, waar staat u?
 • De klant: wie is hij/zij? Wat wil hij/zij?
 • De klant: wat kan hij/zij betalen?
 • Service- en dienstpaketten: wat zit erin, wat niet? All-inclusive pakketten
 • De praktische kant van het exploiteren van een gebouw:
  - relevante regelgeving: van bestemmingsplan tot BAG registratie
  - huurtoeslag, zorgtoeslag etc.
  - administratieve verplichtingen
  - contracten


Masterclass op locatie:

De masterclass kan ook bij u op kantoor worden gegeven. Onze kerndocent bereidt de masterclass dan voor, in overleg met een of meer medewerkers van uw organisatie. Tijdens de training in uw kantoor, zullen de docenten inleidingen over het onderwerp verzorgen. De docenten zijn erkende specialisten op hun terrein. Wanneer mogelijk, behandelen wij een praktijkcase uit uw eigen organisatie. Uw deelnemers krijgen praktijkoefeningen en er is veel gelegenheid voor onderlinge interactie. In overleg met u bepalen wij het aantal deelnemers.


Meer informatie

Voor nadere informatie over deze en andere trainingen kunt u contact opnemen met Michiel Wentges, 088 - 226 2453.