Gratis masterclass 'Warmtetransitie met een wijkgerichte aanpak

De wijkgerichte benadering vormt de belangrijkste pijler onder de gestructureerde aanpak van de grote verbouwing van NL. Wijk voor wijk aan de slag met de transitie naar een duurzame leefomgeving. In de komende 3 jaar moeten alle voorbereidingen getroffen worden om vanaf 2021 grootschalig en planmatig aan de slag te gaan met de verduurzaming en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, met als doel te komen tot een bijna CO2 neutrale gebouwde omgeving in 2050.

Deze masterclass nemen we u mee in het proces om te komen tot een Warmteplan. In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Besluitvormingsproces gemeenten;
  • Transitievisie warmte; 
  • Uitvoeringsplan op wijkniveau; 
  • Participatie, bottom-up vs top-down; 
  • Regionale samenhang; 
  • Afwegingsleidraad voor de wijkgerichte aanpak.

In deze masterclass geven we u een helder beeld wat de wijkgerichte aanpak voor gemeenten gaat betekenen. We gaan samen met u invulling geven aan een goede strategie en aanpak om invulling te geven aan de wijkgerichte aanpak.

Leerpunten van deze masterclass:

  • Inzicht in opgave voor de wijkgerichte aanpak voor gemeenten; 
  • Bepalen van een heldere visie; 
  • Opstellen van een masterplan; 
  • Uitwerken naar wijkgerichte warmteplannen.
Datum: 18 april 2019
Tijd: 13:00 - 16:00 uur
Locatie: Hoofdkantoor bbn adviseurs, De Molen 100, Houten

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Paul Dielissen, 088 - 226 7443.

Inschrijven masterclass Warmtetransitie met een wijkgerichte aanpak

Foutmelding  
* verplicht veld.
Bedrijfsnaam
Aanhef
Voorletters en achternaam
Functie
Telefoonnummer
E-mailadres