Masterclass Zichtbare vastgoedsturing in 10 weken

In deze masterclass gaan we aan de slag met het maken van een visueel aantrekkelijk portefeuilleplan. Een plan dat uitnodigt tot een gesprek over het nut van vastgoedbezit, inspireert tot nadenken over de behoefte en zicht geeft op de vastgoedopgaven. En is het mogelijk dit plan in 2 á 3 maanden te maken en naar de Raad te brengen? En hoe betrek je de andere afdelingen daarbij? We delen onze does en don'ts van portefeuillemanagement.

 
Deze masterclass gaat over portefeuillesturing en integraal vastgoedbeleid. Wij gaan met u in op de volgende vragen:

 • Wat zijn de relevante kengetallen van elk gebouw?
 • En wat zijn de belangrijkste KPI's?
 • Op welke manier stellen we samenhangende gebouwenclusters samen?
 • Wat bepaalt het toekomstperspectief van elk gebouw?
 • Wanneer verkopen of juist in portefeuille houden?
 • Hoe verdelen we de rollen binnen onze vastgoedorganisatie?

In deze masterclass geven we u een introductie van strategisch portefeuillemanagement. Al snel gaan we, vertaald naar uw specifieke situatie, met elkaar aan de slag. U krijgt concrete tips om professioneler met de vastgoedportefeuille om te gaan en handvatten om de nieuwe raad vast te laten stellen hoe u als gemeente met het vastgoed om zult gaan.

Leerpunten van deze masterclass:

 • Alle relevante KPI’s van een gebouw;
 • Rollen bepalen voor een optimale vastgoedsturing;
 • Het presenteren van een strategisch portefeuilleplan;
 • Hoe organiseer ik een effectieve documentenstroom;
 • De opzet van de gemeentelijke vastgoednota. 

Datum: 11 april 2019
Tijd: 13.00 - 16.00 uur
Locatie: hoofdkantoor bbn adviseurs, De Molen 100, Houten  

Meer weten over deze masterclass? Bel met Ronald Wolvekamp, 088 - 226 2441.

Inschrijven masterclass Zichtbare vastgoedsturing in 10 weken

Foutmelding  
* verplicht veld.
Gemeente
Aanhef
Voorletters en achternaam
Functie
Telefoonnummer
E-mailadres