Verduurzaming haalbaar maken

Life Cycle Costing:

Whitepaper: Verduurzaming haalbaar maken

Voor: Beleggers, Zorg, Overheid, Onderwijs, Ontwikkelaars, Corporaties

Integrale sturing op investerings- en exploitatiekosten

Lees meer »