• Nationaal Tennis Centrum Amstelveen
  • Pilot afvalinzameling hoogbouw Amersfoort
  • Kostprijsdekkende huur en vastgoedexploitaties Uithoorn
Bekijk al onze projecten

Peter de Waard

planeconoom Bij bbn sinds 2017

In mijn functie als planeconoom haal ik inspiratie uit het samengaan van rekenen en tekenen. Maar daarnaast ook uit de advisering van collega's bij verschillende vraagstukken.

Het uiteindelijke resultaat van de vele berekeningen en onderhandelingen, die gemaakt worden bij een project tot de daadwerkelijke oplevering van het project, inspireert mij om elk project op een goede manier af te ronden.

Door mijn opleidingen Civiele Techniek en daarna Ruimtelijke Ordening en Planologie, kan ik zowel civieltechnische ramingen bekijken en beoordelen, maar kan ik ook het gesprek aangaan met een stedenbouwkundige over een schetsontwerp. Verder ben ik altijd in staat om snel te schakelen tussen diverse opdrachten. Ik wil ik op een goede en eenduidige manier advies geven op vraagstukken en als sparringpartner functioneren voor zowel collega's als opdrachtgevers. De woningmarkt is veranderd en dat merk je aan de verschillende opgaven die er liggen.

De markt verandert

Eerst waren er veel uitleglocaties, nu zie je meer kleinere ontwikkelingen en transformaties van gebouwen naar een andere functie. De uitdaging die daarin ligt bij transformaties en binnenstedelijke ontwikkelingen zijn voor mij de grootste uitdagingen. Mijn visie is dat de markt zal blijven veranderen en dat je als persoon hierin moet meegaan.

Verder ga ik graag skiën, met vrienden naar de film en dagjes weg met mijn meiden.