Nieuwbouw en renovatie Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

19 Mei 2016

Het Ikazia Ziekenhuis is uit haar jasje gegroeid! Om aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen, en het hoofd te kunnen bieden aan nieuwe ontwikkelingen, gaat het Ikazia Ziekenhuis verbouwen. Een aantal gedateerde afdelingen wordt gerenoveerd en er komt ook nieuwbouw. In totaal gaat het om circa 3.400 m² renovatie en circa 7.400 m² nieuwbouw. Eerst zal een bestaand gedeelte worden gesloopt, waarna het nieuwe en grotere gebouw zal worden gebouwd.

Onder andere de poliklinieken Cardiologie, Neurologie, Longgeneeskunde, Kaakchirurgie en de verpleegafdelingen Pediatrie, Dagopname en de afdelingen Techniek en Facilitair krijgen vervangende nieuwbouw. Ook de poli Oncologie, één van de speerpunten van het Ikazia Ziekenhuis, krijgt een nieuwe afdeling in de nieuwbouw. 

Om de nieuwbouw te realiseren, en de patiëntenlogistiek te optimaliseren, worden een aantal afdelingen verplaatst en heringericht . Dit geldt onder andere voor de afdeling Logistiek, de Nucleaire geneeskunde, de Bloedafname, het Opnameplein en de Apotheek (inclusief cytostatica bereiding). De totaal geplande uitvoeringstijd, inclusief interim-voorzieningen en interne verhuizingen, bedraagt circa 39 maanden. De start van de bouw is medio juni 2016 gepland.

Betrokken partijen:

  • Opdrachtgever: Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia
  • Bouwmanagement: bbn BOB Advies
  • Architect: EGM architecten bv
  • Adviseur constructies: Van der Vorm engineering Delft b.v.
  • Adviseur installaties: Ingenieursburo Linssen B.V.
  • Adviseur bouwfysica: EGM adviseurs
  • Aannemer bouwkundige werken: Hurks bouw ’s-Hertogenbosch B.V.
  • Aannemer werktuigkundige werken: Van Galen Installatietechniek Rotterdam B.V.
  • Aannemer elektrotechnische werken: Groen & Aldenkamp

Sinds 2012 is bbn BOB Advies betrokken bij de voorbereidingen van de bouwplannen en heeft als projectmanager sturing gegeven aan het ontwerpproces vanaf structuurplan tot en met Definitief Ontwerp. Daarbij hebben de bouwkostenmanagers van bbn BOB Advies beoordeeld of de ontwerpen in de verschillende fasen binnen het budget pasten.

Nadat de financiering rond was, heeft bbn BOB Advies Ikazia bijgestaan bij de aanbesteding en gunning van het project. Tijdens de uitvoering vervult bbn BOB Advies namens Ikazia de rollen van bouwprojectmanager en bouwkostenadviseur.

Beelden: EGM architecten bv

11-09-2015 BIRD view 1 - kopie
Download dit nieuwsbericht