Resultaten duurzaamheidsonderzoek kantorenvastgoed G4 bekend

11 Oktober 2016

Om een beter beeld te krijgen van de huidige stand van zaken, heeft bbn adviseurs in opdracht van de G4 onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van de kantorenvoorraad in de G4.

Maar liefst 40% van de huidige kantoren bevindt zich in de G4. Om een beter beeld te krijgen van de huidige stand van zaken, heeft bbn adviseurs in opdracht van de G4 onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van de kantorenvoorraad in de G4.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de BREEAM-NL In-Use systematiek, op onderdelen Asset, Beheer en Gebruik. Voor de G4 steden is een Infographic beschikbaar van het duurzaamheidsonderzoek (download hier)

Eind september vond de 6e editie van de Dutch Green Building Week plaats. Tijdens het congres hebben de (G4) gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, in samenwerking met bbn adviseurs, de parallelsessie 'Commercieel vastgoed in de G4: van Toren C naar Toren A++++' verzorgd. Tijdens de parallelsessie zijn de resultaten van dit duurzaamheidsonderzoek gepresenteerd.Verschillen zijn merkbaar wanneer de diverse kantorenlocaties binnen de steden worden bekeken. In Amsterdam is het verschil tussen de kantorenlocaties met 13% het grootst. Locaties als de Zuidas (Amsterdam) en Kop van Zuid (Rotterdam) zijn commercieel aantrekkelijker voor eigenaren en huurders om zich te vestigen. De leeftijd van de kantoren op deze locaties is relatief jong of de kantoren zijn recentelijk gerenoveerd.

Ambities en samenwerking G4

Tijdens de parallelsessie heeft Mirjam Harmelink, projectmanager bij de gemeente Utrecht, vertelt over de ambities en samenwerking van de G4 op het gebied van verduurzaming van kantorenvastgoed. De gemeenten denken een belangrijke rol te kunnen en moeten spelen, als het gaat om oplossingen op gebiedsniveau. Juist omdat de energievoorziening veel meer op decentraal niveau georganiseerd gaat worden.Een ander onderdeel van de parallelsessie was een interactieve discussie met de deelnemers en dagvoorzitter Ronald Prins, directeur Ruimtelijk-Economische Ontwikkeling bij Gemeente Rotterdam. De deelnemers kregen de volgende situatie voorgelegd:

Het is 1 januari 2017. U ontvangt een brief van de gemeente:
“In overleg met de netbeheerder is besloten om het aardgasnet in uw gebied niet te vervangen. Over 5 jaar wordt u afgesloten
van het net”. Wat gaat u doen?

Op kaartjes schreven de deelnemers wat zij zouden doen in een dergelijke situatie, waarna Ronald Prins een aantal antwoorden behandelde.

300x175 1[32]
Download dit nieuwsbericht