Inzicht in meerkosten duurzame woningbouw

14 November 2018

Maandag 19 januari 2015 lanceerde bbn adviseurs in samenwerking met W/E adviseurs de geactualiseerde notitie ‘Inzicht in meerkosten van ambities’. Deze notitie geeft antwoord op de vraag: wat kost uw beoogde GPR ambitie? Beter gezegd: welke investeringen komen kijken bij duurzame woningbouw? Met deze notitie kunnen ontwikkelaars, corporaties en gemeenten gefundeerde beslissingen nemen over duurzaam bouwen.

Download hier de notitie.

Meerkosten van duurzaamheid

De duurzaamheid van een woning wordt uitgedrukt in GPR prestatieniveaus. Hoe duurzamer de woning des te hoger de GPR score. Met deze notitie krijgen gebruikers van GPR Gebouw inzicht in de kosten voor het realiseren van verschillende ambitieniveaus in duurzame woningbouw. Hogere prestatieniveaus leiden tot hogere investeringskosten. Daar staat tegenover dat er in de gebruiksfase sprake is van lagere woonlasten en/of een hoger comfort- en kwaliteitsniveau.

Actualisatie 2015

Reeds in 2009 verscheen de eerste notitie ‘Inzicht in meerkosten van ambities’ van de hand van bbn adviseurs. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen volgen elkaar snel op. Onder andere door de aanscherping van wetgeving rondom de EPG en de MPG voor woningen en wijzigingen in de programmatuur hebben bbn adviseurs en W/E adviseurs afgelopen maandag de geactualiseerde versie van de notitie gelanceerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Diks, telefoon 088 – 226 74 39.

Pp
Download dit nieuwsbericht