Krapte in aannemersmarkt wordt zichtbaar

08 December 2017

De bouwmarkt trekt enorm aan. Een groeiend aantal ontwikkel- en bouwinitiatieven zorgt voor een toenemende dynamiek in de bouwwereld. Met name in de Randstad en dan vooral op het gebied van de binnenstedelijke (her)ontwikkeling en woningbouw neemt de groei in bouwvolume een enorme vlucht.

Projecten die lang in de ijskast hebben gestaan worden in rap tempo gerealiseerd en er worden, nieuwe initiatieven ontwikkeld om de krapte op de woningmarkt weg te werken. De aannemers, die lange tijd met scherpe prijzen moesten concurreren, vragen weer hogere tarieven. De prijzen stijgen, deels omdat de aannemers hun eigen kosten beter dekkend willen hebben, maar ook omdat de onderaannemers de hoeveelheid werk zien toenemen en dus hogere prijzen kunnen vragen.

De beweging die momenteel uitblijft, is dat de aannemers hun bedrijf mee laten groeien met de aantrekkende markt. De lessen uit het verleden hebben geleerd dat groei leuk en profijtelijk kan zijn, maar ook dat het vaak leidt tot aansturingsproblemen (nieuw personeel vraagt opleidings- en aanpassingstijd). Daarnaast beseft men dat de huidige vraag ook weer snel kan inzakken door macro-economische factoren, wat dan weer tot ongewenste gevolgen leidt in de bedrijfsvoering. Door de (zeer) beperkte groei van de aannemers neemt de druk op de bouwmarkt alleen maar verder toe. Interessant is om te zien dat met name in de woningbouw deze beweging (van hogere aannemersprijzen) niet noodzakelijkerwijs leidt tot het afblazen van projecten; de opbrengstkant (lees: woningverkoop en verhuurprijzen) neemt immers ook toe. Van veel winst naar iets minder winst; voor de projectontwikkelaar met een grondpositie is de keuze snel gemaakt. Hoe anders is dat in de zorg; de opbrengstenkant is immers voor een groot deel vastgelegd. De DBC- en NHC-vergoedingen volgen gestaag de index, maar niet de bouwhype! Vandaar dat het van belang is om bij de ontwikkeling van projecten goed na te denken hoe de aanbesteding aan te vliegen; de kans dat drie of meer (serieuze) aannemers inschrijven voor een uitgeschreven tender op basis van een bestek en tekeningen is beperkt, met alle financiŽle en tijdsgevolgen van dien. Misschien is het beter om in een vroeg stadium door middel van een beperkte selectie een commitment met een partij aan te gaan; dit geeft in deze tijd beide partijen zekerheid en voorkomt teleurstellingen. Zelfs een vroegere betrokkenheid (in de ontwerpfase) zou een oplossing kunnen zijn om een efficiŽnt en gegarandeerd product (in tijd en kwaliteit, maar ook in geld) te leveren.

Wij hebben de verschillende uitgangspunten voor een aanbesteding in een schema gezet. Het schema kunt u hier downloaden. Neem daarna contact met ons op om samen te kijken wat in uw geval een verstandige strategie kan zijn.

Scaffolding
Download dit nieuwsbericht