Samenwerkingsovereenkomst De Nieuwe Kern (Amsterdam/Ouder-Amstel) ondertekend

08 Maart 2018

Grondeigenaren en gemeenten hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor woonwijk De Nieuwe Kern met 4.500 woningen. Bij het bepalen van de financiële consequenties van deze gebiedsontwikkeling heeft bbn adviseurs alle partijen ondersteund.


Een gevarieerde woonwijk met maximaal 4.500 woningen en ruimte voor bedrijvigheid, kantoren, horeca en sport midden in de metropoolregio Amsterdam en nabij de groene gebieden in haar omgeving; dat is De Nieuwe Kern. Gelegen tussen de A2, Station Duivendrecht en de Amsterdam Arena levert het gebied een bijdrage om aan de behoefte aan ruimte om te wonen en te werken te voldoen.

Eind 2017 heeft de gemeente Ouder-Amstel samen met de betrokken grondeigenaren (gemeente Amsterdam, NS Stations, AFC Ajax NV en Borchland/VolkerWessels Vastgoed) een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het gebied gesloten.

Voorafgaand hebben de grondeigenaren met elkaar een reeks bijeenkomsten georganiseerd om de ruimtelijke en financiële mogelijkheden te verkennen. Bbn adviseurs heeft de financiële begeleiding van deze workshops verzorgd. De eerste schetsen van de ruimtelijke scenario's zijn vertaald in een dynamisch en interactief financieel model. Als vervolg is dit model geconcretiseerd en omgebouwd conform de systematiek van het kostenverhaal in de Wro in de laatste fase.

Het succesvol sluiten van de samenwerkingsovereenkomst betekent dat kan worden gestart met de uitwerking van de definitieve plannen. Bij verloop volgens planning kunnen de eerste bewoners van De Nieuwe Kern hun woning in 2022 betrekken.

De nieuwe kern
Download dit nieuwsbericht