Gemeente Maastricht kiest voor VastgoedMaps

21 Maart 2016

De gemeente Maastricht heeft zich als doel gesteld om strategische portefeuillesturing voor haar vastgoedportefeuille in te gaan voeren. Enerzijds om ervoor te zorgen dat het gemeentelijk vastgoed een bijdrage zal blijven leveren aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Anderzijds verwacht de gemeente dat dit zal leiden tot een verbeterde exploitatie.

Het inzetten van de vastgoedportefeuille wordt tevens noodzakelijk geacht om regie te kunnen voeren bij stedelijke ontwikkelingsopgaven. De gemeente gaat middels een procesmatige aanpak strategische vastgoedbeslissingen nemen, waarbij software en ondersteuning nodig zijn. Daarom heeft de gemeente een meervoudig onderhandse aanbesteding georganiseerd, welke is gewonnen door bbn adviseurs met VastgoedMaps. Op alle aspecten (prijs, kwaliteit en plan van aanpak) scoorde bbn met VastgoedMaps goed.

VastgoedMaps is het instrument dat door tientallen gemeenten wordt gebruikt om sturing te geven aan de vastgoedportefeuille. Daarnaast is ook veel praktische informatie over de portefeuille in te zien met deze webapplicatie.

Logo maastricht
Download dit nieuwsbericht