Whitepaper ‘Benchmark gemeentelijke vastgoedorganisatie’

15 December 2017

Bij veel gemeenten is het optimaliseren van de vastgoedportefeuille èn het professionaliseren van het vastgoedbeheer een belangrijk thema.


Als we gemeentelijke vastgoedorganisaties met elkaar vergelijken zien we grote verschillen qua omvang en samenstelling. Waar de ene gemeente maar drie medewerkers nodig heeft voor de aansturing van het eigen vastgoed, werken er bij een vergelijkbare gemeente circa vijftien personen op de afdeling. Dit verschil kan deels worden verklaard door het verschil in takenpakket van de afdelingen. Ook speelt de omvang en de samenstelling van de vastgoedportefeuille een rol. Veel gemeenten hebben behoefte aan meer houvast over de omvang van de eigen vastgoedorganisatie.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER en lees meer over de benchmark.

Benchmark gemeente
Download dit nieuwsbericht