Brede school Asperen

08 Februari 2018

De gemeente Lingewaal heeft een uitvoeringsagenda opgesteld met als titel 'Manifest van Lingewaal 2015 - 2022'. Het Manifest beschrijft de visie van de gemeente op de leefbaarheid van de kernen en de gemeente in het algemeen. Naar aanleiding van het Manifest zijn verschillende projecten gedefinieerd, waaronder de realisatie van een brede school in de kern Asperen.

Bbn is betrokken sinds het haalbaarheidsonderzoek in 2016 en eind 2017 is de aannemer gestart met de finale uitwerking van het ontwerp voor de geplande start bouw in april 2018. Lees meer over dit project.

Klein
Download dit nieuwsbericht