Training 'De businesscase van gemeentelijke bouwprojecten'

23 April 2018

Waarom bouwt de gemeente? Gemeenten realiseren gebouwen om publieke doelen te bereiken. De doelen bestaan uit een mix van wettelijke taken (onderwijshuisvesting, reiniging), ambities (theaters, musea) en prioriteiten (zorg voor ouderen, uitmuntende sportvoorzieningen). De opbrengsten van goede voorzieningen zijn blije en gezonde inwoners, een aantrekkelijke woonstad of een goed vestigingsklimaat. Maar wanneer wegen de kosten op tegen de opbrengsten? Of: hoe ziet de businesscase voor gemeentelijke bouwprojecten er uit? Daarover gaat de training van 2 dagdelen waar u aan deel kunt nemen.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Terugkoppeling van resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd. 
  • Introductie van het begrip businesscase vanuit management theorieën. 
  • Hoe kijken we naar de opbrengsten (maatschappelijke baten) in de businesscase: principes en methodieken voor het benaderen van opbrengsten, vanuit doelstellingen, maatschappelijke spin-off, benchmarking, MKBA.
  • Hoe kijken we naar (rekenen aan) de kosten in de businesscase: principes en methodieken voor het berekenen van investeringskosten, kapitaallasten, life-cycle-kosten en integrale exploitatiekosten.

Tijdens de eerste training staat kennisoverdracht en kennisdeling centraal. Tijdens de tweede training gaan we als groep, onder leiding van de docenten, zelf aan de slag met één of twee praktijkcases die deelnemers inbrengen. 

Bbn adviseurs is een breed georiënteerd adviesbureau met ruime ervaring in de businesscase van gemeentelijke bouwprojecten. Verschillende docenten in deze training zijn ook verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE).

Meer informatie over de training of deelnemen:

  • 1e training: 24 mei 2018  - 13.00-16.00 uur
  • 2e training: 21 juni 2018  - 09.30-12.30 uur

De groepsgrootte is 10 à 15 deelnemers, allen afkomstig van andere gemeenten. 
Deelname aan de training kost € 495,-- exclusief btw.
Locatie: De Molen 100, te Houten (direct naast het NS station). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Wolvekamp 088 - 226 2441.

DIRECT AANMELDEN

Rtaining
Download dit nieuwsbericht