Summit BouwRegieNetwerk

02 Mei 2018

Projecten worden met de dag complexer, de omgevingsdynamiek steeds groter en de schaarste aan mensen en middelen stijgt. De noodzaak voor goed projectmanagement neemt dus sterk toe. Daar liggen uitdagingen voor alle professionele partijen om met elkaar grip op projecten te houden. Hoe geven we hier samen invulling aan om aldus maximale maatschappelijke waarde te creëren?

Er wordt ingegaan op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat is uitgevoerd door de TU Delft. Daaruit zijn nieuwe, heldere inzichten naar voren gekomen, over wat effectief projectmanagement nu écht inhoudt. Dit inzicht vertalen we naar toepassingen binnen concrete projecten: afspreken hoe we met elkaar hiermee morgen ons voordeel gaan doen.

Goed projectmanagement vereist dus een aantoonbaar nieuw vakmanschap. Daarmee worden ambities zoals ‘maximale waarde en kwaliteit’ beter afdwingbaar. Daar horen andere rollen en gedragingen van partijen bij: daar gaan we dan ook –aan de hand van cases- over hebben.

Meer informatie en aanmelden

De summit vindt plaats op 19 juni a.s. in Delft. BEKIJK HIER de brochure en meldt u gelijk aan.

Summit web
Download dit nieuwsbericht