Toe aan een sluitende businesscase?

06 Juni 2018

Een cruciale fase

Uw project staat aan het begin van de ontwikkeling; het bevindt zich in de definitiefase. Dit is zo ongeveer de belangrijkste fase van het gehele proces. Hier wordt de basis gelegd. Hier worden de ambities geformuleerd en beoordeeld op haalbaarheid. Hier wordt uitgangspunten geformuleerd voor een evenwichtige opzet van de beheer- en exploitatiestructuur. Maar bovenal is dit de fase waarin alle stakeholders hun bijdrage moeten leveren, werkelijk gehoord worden om uiteindelijk vol overtuiging in te kunnen stemmen met alle uitgangspunten voor het vervolgproces. U bevindt zich in de fase waarin u met elkaar het fundament voor het project gaat maken.

Zorgvuldigheid en minimalisering van risico's

In deze fase staat zorgvuldigheid voorop. Door zaken goed uit te zoeken en met elkaar te bespreken krijgen alle stakeholders zicht op de kansen en de risico's. Wij leveren de deskundigheid en gaan samen met u op zoek naar evenwicht en balans.

Neem voor meer informatie contact op met Ronald Wolvekamp.

Evenwichtig
Download dit nieuwsbericht