Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

06 Juni 2018

Privacy en informatiebeveiliging zijn actuele onderwerpen. Het belang privacy is met de komst van de General Data Protection Regulation (GDPR) ofwel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) breed maatschappelijk versterkt. Maar hoe veilig is de informatie buiten de scope van AVG? De gemeenten zien informatie al langer als een breder ‘te beschermen belang’ en hebben via de Informatie Beveiligingsdienst gezamenlijk het basis niveau beveiliging vastgesteld. Na de AVG dienen gemeenten nu voor 1 januari 2019 te voldoen aan Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

In het document Strategische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten van de wordt het belang van informatiebeveiliging verwoord. In de Tactische Baseline wordt de concrete aanpak beschreven. Een duidelijk doel met een implementatie voor 1 januari 2019, zo lijkt het. Toch blijken in praktijk veel vragen en uitdagingen, vooral bij het identificeren van de maatregelen en het aantonen van de effectiviteit daarvan als geheel. Welke maatregelen zijn geschikt of efficiënt? Wat zijn de initiële kosten en wat moeten we aan onderhoud verwachten? Wie is verantwoordelijk voor en na de implementatie van de BIG?

bbn adviseurs ondersteunt actief bij de implementatie van de BIG in samenwerking met Meelis en Partners. Van ontwerp van de organisatie tot en met het controleren van maatregelen op de restrisico’s. Voor het efficiënt opnemen van de stand van zaken heeft BBN een BIG-Scan. Het resultaat van de deze scan is een rapportage die een betrouwbaar beeld geeft van de huidige lokale fysieke- en informatiebeveiligingssituatie en sluit af met een opsomming van concrete, eventueel tijdelijke, maatregelen om tijdig aan de BIG te kunnen voldoen. Het rapport is een eindproduct en kan worden gezien als een projectplan, waarbij organisatorische en technische maatregelen inclusief een kostenraming op hoofdlijnen worden weergegeven. Desgewenst kunnen wij u ook bij het vervolg actief ondersteunen met projectleiding, engineering, implementatie directievoering en controle van de maatregelen.

Voor meer informatie neemt contact op Ronald Wolvekamp

Vergrootglas1950x450
Download dit nieuwsbericht