Subsidie voor sport

04 September 2018

Door aanpassing van de btw-regels ontstaat er voor gemeenten (en exploitanten) een financieel nadeel, omdat daardoor recht op btw-aftrek vervalt. Het Rijk stelt daarom in 2019 240 miljoen beschikbaar voor investeringen in sportaccommodaties.

In de zomerperiode is daarover door de minister een regeling gepubliceerd. Het kabinet had eerder al aangekondigd gemeenten te gaan compenseren, nu is duidelijk hoe precies. Als gemeente kun je een beroep doen op een specifieke uitkering, die enkel en alleen voor investeringen in sportaccommodaties mag worden gebruikt. Aanvragen moeten vr 1 december worden ingediend, maar de volgorde van indienen maakt niet uit. De hoogte van de daadwerkelijke uitkering, maximaal 17,5% van de investering, is afhankelijk van het totaal dat wordt aangevraagd. De subsidiepot wordt namelijk naar rato van de aangevraagde bedragen verdeeld onder de gemeenten, ongeacht de volgorde van aanvragen.

Als gemeente doet u er dan ook goed aan om ruim voor 1 december a.s. alle, in het volgend jaar, te plegen sportinvesteringen in beeld te brengen, zodat deze tijdig kunnen worden aangevraagd.

De volledige regeling van de overheid kunt u HIER inzien.

Sportsubsidie - kopie
Download dit nieuwsbericht