Bibliotheeklocaties Dordrecht

Bibliotheek de Aanzet
Bibliotheek de Aanzet
Bibl de aanzet2

De Bibliotheek AanZet heeft in Dordrecht twee gebouwen in eigendom en huurt nog 30 locaties elders. Met name voor de twee eigendomslocaties wenste de bibliotheek AanZet te beschikken over een meerjarenonderhoudsplanning (mjop).

Bbn adviseurs heeft een overzichtelijke en actuele meerjarenonderhoudsplanning opgesteld, op basis van de NEN 2767.

 

Facts and Figures
Opdrachtgever: de Bibliotheek AanZet
Omschrijving: bibliotheken