Onderhoud en beheer van gemeentelijke accommodaties Bunnik

AnneFrankschool-bunnik
AnneFrankschool-bunnik
Gemeentehuis
Brandweer werkhoven
Lindenhof4
Het onderhoud en beheer van de gemeentelijke accommodaties vormt bij (bijna) alle gemeentes een belangrijk deel van de gemeentelijke begroting. Het sturen op en bewaken van deze kosten is daarom essentieel. Een meerjaren onderhouds begroting is een belangrijk hulpmiddel bij deze kostenbewaking en -sturing.

De gemeente Bunnik is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van diverse accommodaties in de plaatsen Bunnik, Odijk en Werkhoven. De accommodaties bestaan uit verschillende type vastgoedobjecten waaronder het gemeentehuis, brandweergarages, (muziek)scholen, sportvoorzieningen en gemeentewerfgebouwen.

Om overzicht te krijgen in de te verwachten jaarlijkse kosten en investeringen en hierop strategisch te sturen heeft de gemeente Bunnik aan bbn adviseurs gevraagd deze panden te inspecteren en meerjarenonderhoudsplannen op te stellen. Deze MJOP’s worden sinds 2006 jaarlijks geactualiseerd. Het resultaat wordt in een rapportage verwerkt. Ook de digitale onderlegger wordt jaarlijks bijgewerkt en verstrekt aan de gemeente Bunnik, opdat de afdeling technisch beheer deze kan bewaken.

Deze werkzaamheden resulteren bij de gemeente in een goed inzicht in het te verwachten onderhoud voor de komende jaren en dragen bij aan een duurzame band tussen bbn adviseurs en de gemeente Bunnik.
Facts and Figures
Opdrachtgever: Gemeente Bunnik
Omschrijving: Meerdere vastgoedobjecten van de gemeente Bunnik