Maarten Pullen

Maarten Pullen

afd.manager & adviseur
088 - 226 74 56
  • Kostprijsdekkende huur en vastgoedexploitaties Uithoorn
  • Quickscan gemeente Wassenaar - Voorschoten
  • Huurberekeningen woonzorgcentrum De Evenaar Rotterdam
Bekijk al onze projecten

Doorlichting van de vastgoedportefeuille

Hebt u het idee dat er veel optimalisaties mogelijk zijn in de vastgoedportefeuille?

Misschien wel, maar waar zitten al die optimalisaties dan? Daarvoor is het noodzakelijk om de vastgoedportefeuille strategisch door te lichten. Alle interne stakeholders komen daarvoor rond de tafel. bbn organiseert dat proces voor u.

Een doorlichting van de vastgoedportefeuille brengt sterktes en zwaktes aan het licht.

bbn gebruikt voor de doorlichting een unieke analysemethodiek. Deze wordt ondersteund door webapplicatie VastgoedMaps. We bepalen samen het perspectief van elk object; consolideren, investeren, afstoten of slopen.

bbn adviseert: