Kostprijsdekkende huur en vastgoedexploitaties Uithoorn

Uithoorn11
Uithoorn11
Uithoorn12

Wat kosten onze gebouwen?
Gemeente Uithoorn wil graag inzicht in de vastgoedexplotiatie en kostprijsdekkende huur van haar panden.

Zicht op de kosten van gemeentelijk vastgoed
De gemeente Uithoorn heeft circa 70 gebouwen in beheer. Dit is inclusief scholen, maar exclusief sportaccommodaties. Sturing op het vastgoed vindt op dit moment vooral plaats op jaarbasis. Eind 2015 is de Nota Vastgoed door de gemeenteraad vastgesteld. Met de Nota Vastgoed kiest de gemeente voor kostprijsdekkende verhuur en het opstellen van vastgoedexploitaties. De gemeente wil hiermee beter inzicht krijgen in de financiŽn van de gebouwen. Aan bbn adviseurs is gevraagd de gemeente in dit proces te ondersteunen door het opzetten en invullen van een rekenmodel, het beschrijven van de methodiek hiervan en het gezamenlijk analyseren van de uitkomsten.

Resultaten snel in beeld
Op basis van kapitaallasten, onderhoudskosten en huurinkomsten is door bbn adviseurs een eerste globale analyse van de financiŽle situatie in de portefeuille gemaakt. Zijn de panden op lange termijn kostendekkende verhuurd? Dit bood een eerste beeld waar in de portefeuille de grootste uitdagingen zitten.

Vastgoedexploitatie per gebouw in meerjarenperspectief
Met behulp van deze vastgoedexploitaties beschikt de gemeente over een helder beeld. Duidelijk is wat de belangrijkste bleeders in de portefeuille zijn. Dit biedt essentiŽle beleidsinformatie bij toekomstige vastgoedbeslissingen.

Facts and Figures
Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Omschrijving: 70 panden