Vastgoedportefeuille Amsterdam in beeld met VastgoedMaps

Vastgoedportefeuille Adam1
Vastgoedportefeuille Adam1
Vastgoedportefeuille Adam3
Vastgoedportefeuille Adam4
Stopera1-400x266
De vastgoedportefeuille van de gemeente Amsterdam bestaat uit ongeveer 2.300 objecten. De aansturing van deze portefeuille is verspreid over 7 stadsdelen, 6 diensten en een aantal programmabureaus. Het college van B&W van de gemeente Amsterdam wil meer overzicht en inzicht verkrijgen in dit omvangrijke bezit. Het college heeft opdracht gegeven om deze portefeuille te inventariseren. bbn begeleidt de gemeente met behulp van de webapplicatie VastgoedMaps.

Toekomstperspectief voor ieder object
Bij de inventarisatie worden alle stadsdelen, diensten en programmabureaus intensief betrokken. Zij leveren informatie aan over de gebouwen zoals omvang, eigendomssituatie, kosten en opbrengsten, technische staat, energielabel en dergelijke. Door middel van gesprekken en workshops wordt ook inzicht verkregen in het maatschappelijke resultaat van de activiteit, de tevredenheid van gebruikers en de toekomstgerichte ontwikkelingskansen van het gebouw en de locatie. Op basis van al deze informatie kan voor ieder object een goed onderbouwd toekomstperspectief worden geformuleerd. De webapplicatie VastgoedMaps ontsluit en visualiseert al deze informatie.

Inrichting van de vastgoedorganisatie
Alle objecten worden op deze manier in enkele maanden geļnventariseerd en beoordeeld. Nadat de inventarisatie is afgerond, zal de gemeente zich beraden op de inrichting van een vastgoedorganisatie die in staat is om deze portefeuille adequaat aan te sturen.
Facts and Figures
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Omvang: 2.300 objecten