Selecteer een pagina
  1. Home
  2.  » 
  3. Bouwkostenmanagement
  4.  » BLVC-plan

BLVC-plan

Bouwen is risicovol en heeft een grote invloed op de omgeving. Blijft deze bereikbaar? Is deze veilig en leefbaar? En hoe communiceren we over de plannen? 

Het is verstandig om voor de start van de bouw te onderzoeken wat de impact is van het project op de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied. bbn doet dat op een gestructureerde manier en levert een leesbaar document met uitgangspunten. Dit BLVC-plan geeft u inzicht in bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie, al voordat het bouwen begint. 

bbn inventariseert de veiligheidsaspecten en start op tijd met de communicatie over het bouwplan. We stellen het BLVC-plan al voor de bouwaanvraag op. Op deze manier kan het als contractstuk mee in de aanbesteding en maakt het onderdeel uit van de bouwaanvraag.

Vragen?
Jean Paul van Gaalen

Jean Paul van Gaalen