• Hilton Hotel Amsterdam Schiphol
  • City Center 2e koopgoot Rotterdam
Bekijk al onze projecten

Planning en bouw logistiek

In elke begroting vormen de algemene bouwplaatskosten (ABK) een substantieel onderdeel. bbn begroot deze post nauwkeurig.

We doen dat op basis van een gedegen inzicht in de bouwlogistiek en de planning. Onze eigen specialisten zetten hun jarenlange ervaring bij aannemingsbedrijven in om aanvoerroutes te kiezen, de bouwplaats in te richten, kranen te selecteren en een planning te maken.

'Bij een begroting geven wij ook een nauwkeurig beeld van de bouwlogistiek en de planning.'

Doordat we ons al in een heel vroeg stadium een beeld vormen van het bouwproces kunnen we ook de risico's voor de omgeving goed inschatten voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Dat vertalen we dan weer in een BlVC plan.

bbn adviseert: