• Hoofdkantoor Rijkswaterstaat Utrecht
  • Filmmuseum Eye Amsterdam
Bekijk al onze projecten

Bouwkostenmanagement

Betere bouwprojecten realiseren binnen het bouwkosten budget. Dat is kort gezegd de doelstelling van bouwkostenmanagement bij bbn adviseurs. Een grote groep experts van bbn draagt met bouwkostenadvies en kennis van installatiekosten en Life Cycle Costing (LCC) al meer dan 40 jaar bij aan succesvolle bouwprojecten.

Bouwkosten budget

Goede sturing begint met inzicht. De bouwkostendeskundige maakt duidelijke begrotingen van de bouwkosten en de installatiekosten, die zijn gebaseerd op actuele kostenkengetallen. Daarbij wordt ook kennis van bouwplanning en bouwlogistiek ingebracht. Bouwkostenmanagement stuurt het ontwerpproces en komt met voorstellen, die leiden tot een beter gebouw binnen het bouwkosten budget. Voor elk bouwproject wordt een passende aanbestedingstrategie voorgesteld en het meer- en minderwerk beheerst. Dat leidt tot doeltreffend risicomanagement. Het in kaart brengen van meerkosten en -opbrengsten van duurzame en energiebesparende maatregelen, mogen we in middels tot één van de kerntaken van bouwkostenmanagement rekenen!

Kennis van bouwkosten en installatiekosten op veel terreinen inzetbaar

Onze expertise op het gebied van bouwkostenmanagement levert ook een onderscheidend vermogen bij bouwmanagement, vastgoedmanagement en gebiedsontwikkeling. Met bouwkostenadvies leveren we een essentiële bijdrage aan haalbaarheidsonderzoeken, prijsvragen en competities. Onze diensten versterken elkaar: ambitie verbindt alles!

bbn adviseert: