4e Gymnasium, Stadsdeel Houthavens Amsterdam

404989
404989
404986
404995
Download dit project als PDF
  • Bouwkostenmanagement

In het eerste energieneutrale stadsdeel van Amsterdam, de Houthavens, ontwierp Paul de Ruijter Architects het 4e Gymnasium.

Een energieneutrale, frisse school die plaats biedt aan zo'n 800 leerlingen van het voortgezet onderwijs ťn de entree vormt van het nieuwe stadsdeel. De Houthavens vervulde jarenlang een industriŽle rol en zal in de komende jaren transformeren in een levendige stadswijk met verschillende eilanden met een grote diversiteit aan gebouwen en bewoners. De nieuwe school dient als voorloper voor de verdere ontwikkeling van dit gebied.

Het 4e Gymnasium voldoet aan alle kwaliteiten waaraan een modern gymnasium behoort te voldoen. Het accent ligt daarbij op kunstzinnige en culturele vorming. Vakken zoals film, drama, schilder- en tekenkunst kunnen gevolgd worden naast het gebruikelijke curriculum. Om deze vakken mogelijk te maken, zijn er naast reguliere leslokalen een atelier, een filmzaal, een theater en een laboratorium aanwezig.

Het schoolgebouw is aangesloten op de warmtelevering in de Houthavens. Daarnaast wordt betonkernactivering toegepast. Ook wordt het complex geÔsoleerd met zeer hoogwaardig drievoudig glas en wordt de benodigde elektriciteit opgewekt op het dak middels PV-cellen. Het 4e Gymnasium is een Frisse School (Klasse B) waarmee een optimaal binnenklimaat wordt gegarandeerd, hetgeen een positief effect zal hebben op de gezondheid, de leerprestaties en het functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel.

bbn adviseurs heeft het bouwkostenmanagement van Voorlopig Ontwerp tot en met realisatie uitgevoerd.

Facts and Figures
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Gebruiker: Esprit Scholengroep / Het 4e Gymnasium
Omvang: 8.577 m2
Omschrijving: gymnasium en fietsenstalling