• Renovatie hoofdkantoor Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
  • Triodos Bank, Driebergen
  • The Base D
Bekijk al onze projecten

Huurpuntenberekening

Voor de succesvolle ontwikkeling van een woningbouwproject richt de financiële processturing zich niet alleen op de bouwkosten en de investeringskosten, maar is sturen op de opbrengsten van de vastgoedontwikkeling minstens zo belangrijk. De huur van de op te kunnen leveren woningen bepalen de opbrengsten. Een passende markthuur is essentieel voor een succesvolle projectontwikkeling.

Optimaliseren op basis van het woningwaarderingsstelsel

De bouwkostenmanagers van bbn adviseurs kennen alle ins en outs van het woningwaarderingsstelsel. Dankzij deze kennis zijn zij in staat de opdrachtgever en de architect te adviseren over hoe zij het aantal huurpunten kunnen verhogen met een aantal slimme ingrepen.

Certificaat huurpuntenberekening

bbn adviseurs kan voor ieder woningbouwproject een huurpuntenberekening uitvoeren en hierin adviseren. Dat doen we volgens het door De Huurcommissie opgestelde Woningwaarderingsstelsel voor Zelfstandige Woonruimten. Op basis van deze berekeningen wordt een certificaat afgegeven. Deze kan als bijlage bij huurovereenkomsten en andere vastgoedovereenkomsten worden gevoegd. bbn adviseurs is continu op de hoogte van wijzigingen die plaatsvinden en nog gaan plaatsvinden. Dit zorgt voor een optimale sturing op huurpunten.

Voor meer informatie over de huurpuntenberekening kunt u contact opnemen met Maarten Pullen tel: 088 - 226 74 56 of Jeroen Diks tel: 088  - 22 6 74 39.  

bbn adviseert: