• Monarch I Den Haag
  • Hilton Hotel Amsterdam Schiphol
  • Kantoorgebouw TransPort Amsterdam Schiphol
Bekijk al onze projecten

Meer- en minderwerk 

In de uitvoeringsfase liggen heel veel zaken vast. Bijvoorbeeld welke prestatie tegen welke prijs zal worden geleverd. Toch ontstaat er bij vrijwel elk bouwproject meer- of minderwerk. bbn adviseurs onderhandelt en adviseert ook in dit onderdeel van het bouwproces.

Waarom is er altijd meer- en minderwerk?

Soms is de kwaliteit van het bestek en de tekeningen, die zijn gemaakt door de architect en de adviseurs, niet 100%. Als niet alles goed is omschreven, betekent dat vaak bijbetaling vanwege extra werkzaamheden: meer- en minderwerk. Ook bedenkt de opdrachtgever of de architect regelmatig iets nieuws tijdens de bouwfase. Ook dat vraagt extra bouwbudget. De bouwkostendeskundige van bbn wordt vaak ingeschakeld om dit meer- en minderwerk te beoordelen en hierover met de aannemer te onderhandelen.

Meerwerk, maar ook minderwerk!

Actief zoeken naar minderwerk kan de kosten beperken. Een aanpassing in het bouwproces betekent vaak dat er iets wordt toegevoegd, maar ook dat er iets wegvalt. Veel hangt af van succesvol overleg met de aannemer en de installateur. Onze bouwkostenmanagers beschikken over de kennis en onderhandelingsvaardigheden om deze discussie over meer en minderwerk doeltreffend te voeren. Daarnaast zorgen we graag voor een goede projectadministratie, waarin alle kosten worden gesignaleerd.

Samenwerking: ambitie verbindt alles!

Bij de meer en minderwerkbegeleiding werken onze bouwkostenmanagers nauw samen met de collega's van directievoering en toezicht. Zo maken we optimaal gebruik van elkaars kennis om tot een goed resultaat te komen.

bbn adviseert: