• Kantoorgebouw Mediq Utrecht
  • Kantoorgebouw DWR Amsterdam
  • Stadskantoor Gouda
Bekijk al onze projecten

Optimalisatie bouwbudget

bbn streeft naar de best mogelijke besteding van elke euro in het bouwbudget. Daarom beoordelen we de voorstellen van de architect kritisch. Kan het ook slimmer, innovatiever, met een hogere kwaliteit? bbn stelt oplossingen ter discussie en daagt het ontwerpteam uit tot nadenken. En natuurlijk dragen wij zelf ook actief alternatieve oplossingen aan.

Optimalisatie bouwbudget vroeg beginnen

Bij het schetsontwerp en het Voorlopig Ontwerp zijn de mogelijkheden om het plan te verbeteren het grootst. Dan komen adviezen van onze bouwkostenmanager het beste tot zijn recht. Wat ons betreft mag de optimalisatie dan ook zo vroeg mogelijk beginnen. Van het begin af aan kunnen wij dan rekening houden met het spanningsveld van inhoudelijke en esthetische ambities, technische en organisatorische maakbaarheid en het beschikbare bouwbudget.

Je onderscheiden binnen een strak bouwbudget

bbn werkt heel vaak voor commerciële projectontwikkelaars. Daarom verstaan wij als geen ander de kunst om een bouwplan te optimaliseren binnen een zeer strak bouwbudget. Want een projectontwikkelaar wil zich vanzelfsprekend altijd onderscheiden door de kwaliteit van het gebouw, maar heeft tegelijkertijd een bouwbudget dat even hoog is als dat van de concurrent.

Gecombineerde kennis

Onze optimalisatie van de prijs-kwaliteitverhouding zorgt samen met de financiële processturing en de kennis van aanbestedingen voor de beste kwaliteit binnen het bouwbudget. We verbinden onze kennis en de ambitie!

bbn adviseert: