• Museum De Fundatie te Zwolle
  • Hoofdkantoor Rijkswaterstaat Utrecht
Bekijk al onze projecten

Financiële processturing

Het bouwkostenmanagement van bbn adviseurs staat garant voor een actieve financiële processturing. We verdelen het bouwproces in overzichtelijke fasen en geven met gedegen begrotingen scherp inzicht in de inhoudelijke en financiële doelstellingen. bbn adviseurs zorgt voor een ambitieus resultaat, binnen het budget voor de bouwkosten.

Proactieve processturing van de bouwkosten

De architect en de adviseurs van bbn stellen hun ontwerpen op. Tijdens dit proces bewaakt de bouwkostenmanager het bouwkostenbudget en maakt zo tussentijdse bouwkostenbegrotingen. bbn heeft eigen experts op het gebied van installatiekosten. Zo heeft iedereen altijd een actueel zicht op het bouwkostenbudget. Zowel tijdens vergaderingen als in de directe contacten met de architect en adviseurs, speelt de bouwkostenmanager een actieve rol. Ofwel: gedurende alle onderdelen van het bouwproces zorgt bbn voor een proactieve processturing van de bouwkosten inclusief de installatiekosten.

Weloverwogen beslissingen over het bouwkostenbudget

Na de afronding van elke fase in het bouwproces stelt bbn een begroting op van de bouwkundige kosten en de installatiekosten. Eventuele verschillen, met de begroting van de vorige fase, maken duidelijk waarom het project duurder of goedkoper is geworden. De opdrachtgever kan dan een weloverwogen beslissing nemen over eventuele meerkosten, maar ook besluiten het bouwkostenbudget te handhaven. Natuurlijk houden we bij de financiële processturing voortdurend rekening met de manier van aanbesteden en contracteren.

Samen werken aan optimale financiële processturing

Ook op het terrein van aanbestedingen en meer- en minderwerkbegeleiding werken we samen aan een optimale financiële sturing.

bbn adviseert: