Josja Geel

Josja Geel

jurist aanbestedingsrecht en bouwrecht
088 - 226 74 29
  • Flexibele huisvesting op locatie Vierhouten
Bekijk al onze projecten

Aanbesteding

De contracteringstrategie is gekozen. Nu de aanbesteding nog; een proces met vele voetangels en klemmen.

Je kunt er heel veel geld mee verdienen, maar ook mee verliezen. Een aanbesteding kan vlot verlopen of voor vertraging zorgen, doordat gegadigden klagen over de uitkomst van de procedure. U hebt alle reden om te zorgen voor een deskundige begeleiding.

Wij kennen de regels van het spel, strategisch, juridisch en praktisch. We spelen het met succes.

Wij beschikken over actuele formats van leidraden en contracten die wij in overleg met u op maat maken voor de situatie. Daarbij gaat het vooral om de selectiecriteria en de gunningcriteria. De formulering daarvan bepaalt het succes van de EMVI-aanbesteding.

bbn adviseert: