• Nieuwbouw gemeentewerf en brandweer te Hengelo
  • Nieuwbouw brandweerkazerne Bunschoten
  • Klimaatverbetering Politiedienstencentrum Rotterdam
Bekijk al onze projecten

Architectenselectie

Van alle adviseurs die een opdrachtgever contracteert is de architect waarschijnlijk de belangrijkste. Een architect kan het project maken of breken. Daarom is het van essentieel belang dat de architect goed past bij zowel het project, de opdrachtgever als de ambitie. De architectenselectie is dan ook een zorgvuldig proces dat bbn adviseurs deskundig organiseert.

Het spanningsveld bij Europese architectenselectie

Vaak vindt de architectenselectie plaats door middel van een Europese aanbesteding; dit levert regelmatig een bijzonder spanningsveld op. Aan de ene kant wilt u als opdrachtgever waarschijnlijk graag met een aantal architecten praten over de visie op het project. U wilt de juiste architect vinden, iemand in wie u het vertrouwen heeft dat hij of zij een ontwerp kan maken dat goed aansluit bij uw ideeën en wensen. Dit is gedeeltelijk een intuïtieve keuze. Aan de andere kant schrijven de regels van de Europese aanbesteding voor dat de architectenselectie voorspelbaar, objectief en transparant moet zijn. De opdrachtgever moet kiezen voor de 'economisch meest voordelige inschrijving'. In dat spanningsveld kan de bouwmanager van bbn een effectieve bijdrage leveren. Onze ervaring stelt ons in staat de architectenselectie zo te organiseren dat goed wordt voldaan aan alle eisen geldend voor de Europese aanbesteding, terwijl de opdrachtgever toch een keuzevrijheid behoudt.

bbn veelgevraagd voor architectenselecties

Een architectenselectie betekent heel veel informatie-uitwisseling. Wij luisteren zorgvuldig naar alle inbreng en voegen alle relevante informatie, ideeën en regelgeving deskundig samen. Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden heeft onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de organisatie van architectenselecties door adviesbureaus. Daaruit blijkt dat bbn tot de meest gevraagde adviesbureaus in Nederland behoort voor het organiseren van architectenselecties. Daar zijn wij natuurlijk trots op.

bbn adviseert: