• Brede school Asperen
  • Vitalis College Breda
  • IKC Maarssen
Bekijk al onze projecten

Bouwplanning en procedures

Plannen is vooruitdenken. Een gedegen bouwplanning geeft ruim op tijd inzicht in de te maken keuzes, maar ook in de speelruimte voor flexibiliteit als het bouwproces daarom vraagt. Een goede procedureplanning is ook belangrijk; hiermee kunnen alle procedures volgens plan doorlopen zijn. Met onze overall procesplanning bewaken we de voortgang van het ontwerp- en bouwproces, inclusief alle procedures. Het is daarmee een belangrijk onderdeel van de Projectbeheersing.

Heldere procesplanning stroomlijnt het bouwproces

Bij een bouwproject zijn heel veel mensen betrokken, waarvan de meesten voor afzonderlijke delen van het project verantwoordelijkheid dragen. Toch moet het bouwproject uiteindelijk één geheel worden, dit vereist goede samenwerkingsverbanden en een gedragen overall procesplanning. We verwerken hierin strategisch een aantal keuzemomenten. Hierdoor kunnen keuzes op tijd worden gemaakt, zonder dat u te vroeg in het proces een definitieve keuze moet maken. Ook bepalen we samen met u de vorm en het tempo van de projectorganisatie. Tijdens de voorbereiding bewaken we de voortgang met een uitgewerkte ontwerpplanning. Voorafgaand aan het daadwerkelijke bouwproces maken we een solide bouwplanning, vanzelfsprekend weer in nauw overleg met u. In deze bouwplanning nemen we alle bouwfasen op.

Procedureplanning ook onderdeel van de procesplanning

Daarnaast maken we een zorgvuldige procedureplanning. Dit voorkomt stagnering van het bouwproces, bijvoorbeeld omdat een vergunning nog niet is afgegeven. De voortgang in de procedures houden we nauwlettend in de gaten met checklists en voortgangsrapportages, die helder inzicht geven in het verloop van elke procedurestap. Deze inzichten verwerken we in de bouwplanning. Kortom: onze overall procesplanning bestaat uit een ontwerpplanning, een bouwplanning en een procedureplanning. Een sterke combinatie.

Goed overzicht en controle door bouwplanning

Bouwplanning en procedures zijn een belangrijk onderdeel van uw project. De betrokken bouwmanager werkt hiervoor samen met zijn bbn collega’s van gebiedsontwikkeling, vanwege hun expertise op het gebied van RO procedures. En met bouwkostenmanagement vanwege hun deskundige inbreng over uitvoeringswijze en –tempo. Samen houden we voortdurend de controle en het overzicht over het bouwproces. Een prettige zekerheid.

bbn adviseert: