• Brede school Asperen
  • Vitalis College Breda
  • IKC Maarssen
Bekijk al onze projecten

Duurzaam bouwen

bbn adviseurs heeft ruime ervaring in duurzaam bouwen. Al ruim veertig jaar adviseren wij opdrachtgevers met een langetermijnvisie. Dit leidt structureel tot bouwprojecten met een duurzaam resultaat. Duurzaam bouwen is voor alle bbn adviseurs dan ook een vanzelfsprekend onderdeel van de bouwprojecten. Op dit gebied beschikken wij over de benodigde specifieke kennis. Om deze kennis te delen en voortdurend te actualiseren nemen wij, onder andere, deel aan de Dutch Green Building Council.

Steeds verdergaand duurzaam bouwen

bbn is continu betrokken bij bouwprojecten waar hoge eisen worden gesteld aan de duurzaamheid. Duurzaam bouwen krijgt al geruime tijd veel aandacht; steeds vaker willen opdrachtgevers gebouwen CO2-neutraal, energieneutraal of zelfs CO2-emissievrij realiseren. Ook behoort het principe Cradle to Cradle (C2C) als ontwerpfilosofie steeds vaker tot de ambities.

Cradle to Cradle, duurzaam bouwen in optimale vorm   

Cradle to Cradle is een relatief nieuw begrip in de bouwwereld. Het staat voor een compromisloze benadering: nieuwbouw mag het milieu niet belasten maar moet leiden tot een verbetering van het milieu. Duurzaam bouwen met een Cradle to Cradle-aanpak betekent voor ons:  

  • Een integraal bouwproces leveren met een hecht samenwerkend team, waarin we ieders deskundigheid respecteren en aanvullen. 
  • Denken vanuit (biologische én technische) kringlopen. 
  • Werken met Life Cycle Costing (LCC), ook wel Total Cost of Ownership (TCO) genoemd.  
  • De – toekomstige - gebruikers centraal stellen bij het ontwerpproces.

Veel kennis van duurzaam bouwen

bbn heeft op alle relevante terreinen veel kennis in huis op het gebied van duurzaam bouwen. Deze kennis is breed verankerd in onze adviesgroepen gebiedsontwikkeling, bouwkostenmanagement, huisvestingsadviesbouwmanagement en vastgoedmanagement. Bij bouwmanagement heeft duurzaam bouwen invloed op allerlei aspecten van het vak, bijvoorbeeld de architectenselectie, de Europese aanbesteding en de contractbewaking.

bbn adviseert: