• Gemeentehuis Neder-Betuwe
  • Bestuurlijk Knooppunt Het Raedthuys Zwijndrecht
Bekijk al onze projecten

 

Europese aanbesteding

Een Europese aanbesteding is een zorgvuldig proces, waarin bbn adviseurs de balans weet te bewaren tussen het belang van de aanbestedende dienst en dat van de te selecteren partijen. Dat verkleint de kans op bezwaren. Wij adviseren over de minimumeisen, de selectie- en gunningcriteria. Onze goed gefundeerde, deskundige begeleiding van uw Europese aanbesteding brengt de juiste partijen bij elkaar. Dit heeft een positief effect op de haalbaarheid van uw bouwambitie.

Vele vormen voor Europese aanbesteding

Vaak is een Europese aanbesteding voor diverse Diensten (architect en adviseurs) en Werken (aannemers) verplicht. De organisatie van Europese aanbestedingen maakt onderdeel uit van al onze grotere overheidsprojecten. Onze aanpak van een Europese aanbesteding leidt tot verantwoorde gunningbesluiten voor ieder specifiek project. Er zijn verschillende procedures voor de Europese aanbesteding. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om werkzaamheden te splitsen of juist te clusteren, een opdracht te gunnen op basis van de laagste prijs of om te zoeken naar de economisch meest voordelige inschrijving. De afgelopen jaren worden projecten steeds vaker als Publiek Private Samenwerking (PPS) aanbesteed; een geïntegreerd contract voor Design, Build, Maintain, Operate en eventueel ook Finance. bbn heeft ook veel ervaring met deze vormen van Europees aanbesteden.

Europese aanbesteding en samenwerking

Onze adviseurs die uw Europese aanbesteding begeleiden werken nauw samen met de collega’s van bouwkostenmanagement die de recente ontwikkelingen op de bouwmarkt volgen. Samen zorgen we voor de beste Europese aanbesteding voor elk bouwproject. Dit leidt tot de beste samenwerkingsverbanden, wat vaak weer de mooiste bouwresultaten oplevert.

bbn adviseert: