• Brede school Asperen
  • Vitalis College Breda
  • IKC Maarssen
Bekijk al onze projecten

Installatieadvies

Onze experts van de Vakgroep gebouw geboden installaties denken vanaf het eerste begin t/m de exploitatie met u mee. De grote kennis en ervaring, opgedaan als ontwerper en engineer, worden ingezet om ook op strategisch niveau te adviseren en te begeleiden. Met als resultaat een integraal afgestemd, economisch en duurzaam resultaat!  

Onze advieswerkzaamheden: 

 • Installatietechnische advisering bij alle typen bouwopgaven (van haalbaarheidsstudies, toetsing ontwerpopgave t/m aanbesteding, van traditioneel t/m Design, Build, Maintain, Finance en Operate, TDD, SCB, BREEAM, GPR, C2C e.d.) 
• Alle nieuwbouw, renovatie en hergebruikopgaven: onderwijs, zorg, kantoren, wonen, cultuur etc.)  
Ontwerp- en bouwmanagement installaties 
Advisering kosten van installaties: budgetbepaling, LCC, TCO, etc. 
• Directievoering en toezicht installaties 
Advisering in de Exploitatiefase: mjop, conditiemetingen, TDD etc.

bbn adviseert: