Michel  van Keulen

Michel van Keulen

installatiedeskundige
088 - 226 24 29
  • Brede school Asperen
  • Vitalis College Breda
  • IKC Maarssen
Bekijk al onze projecten

Installaties

Voor het goed functioneren van een gebouw, zijn de technische installaties cruciaal. Om grip te krijgen op het onderwerp en goed te kunnen sturen, heeft bbn eigen installatiedeskundigen.

En dat leidt tot mooie resultaten. De specialistische inbreng van onze deskundigen leidt tot beter inzicht in de installatiekosten en LCC, maar ook tot een scherpe vraagspecificatie, doeltreffende planbeoordeling, voorstellen voor optimalisatie, toezicht op de kwaliteit van de uitvoering en commissioning.

Installaties verdienen meer aandacht dan ze vaak krijgen. De installatiedeskundigen van bbn leveren een cruciale bijdrage aan de kwaliteit en de kosten van het project.

Bij nieuwbouw en transformatie vertegenwoordigen installaties een groot deel van de bouwkosten. Bij onderhoud zelfs ruimschoots meer dan de helft. Het is dan ook niet meer dan logisch dat een bureau dat van oudsher gespecialiseerd is en financiële sturing ook kennis van installaties heeft.

bbn adviseert: